Verwijspraktijk 3D / CBCT SCAN

Erkende leden van de NVOI

De Sirona Orthophos in onze praktijk is ter verbetering van de diagnostiek en behandelplanning van onze patiënten. Ook is deze 3D scanner beschikbaar voor diagnostiek van patiënten, die door andere tandartsen en implantologen behandeld zullen worden.

Bekijk dit filmpje om te zien wat de CBCT scan biedt.

 

Stralingsdosis beperken
De CBCT heeft een enorme vooruitgang geboden in de tandheelkundige diagnostiek, maar het gebruik van de CBCT moet wel met zorgvuldigheid geïndiceerd worden. Dit om de stralingsdosis zoveel mogelijk te beperken volgen het ALARA principe.

De indicatie stelling voor het maken van een CBCT moet erg zorgvuldig gedaan worden. Er moet vooraf een goede afweging gemaakt worden of een CBCT een toegevoegde waarde biedt boven een conventionele foto. Hierna moet zorgvuldig de juiste dosis gekozen worden voor de vraagstelling.

Indicaties voor het vervaardigen van een CBCT opname zijn:

 • Geïmpacteerde elementen, welke bij klinisch en conventioneel röntgen onderzoek niet goed te lokaliseren zijn of waarbij radixresorptie van naburige elementen geëvalueerd moet worden
 • Geïmpacteerde elementen, waarbij de relatie ten opzichte van de nervus alveolaris inferior zeer nauw lijkt op conventionele röntgen opnamen
 • Planning van complexe implantologie, waarbij klinisch onderzoek en conventionele röntgenopnamen onvoldoende informatie bieden
 • Digitale planning van implantologie met behulp van 3D planningssoftware
 • Trauma, waarbij andere röntgenopnamen onvoldoende informatie bieden
 • Sinus maxillaris pathologie
 • Cysten / botpathologie
 • Orthognathe chirurgie planning
 • Complexe skeletale afwijkingen
 • Klinisch wetenschappelijk onderzoek (na goedkeuring medisch ethische toetsingscommissie.

Afspraak maken voor uw patiënt?
Graag ontvangen wij een verwijsbrief met de vraagstelling voor de CBCT en het doel van de informatie. Wij zullen proberen uw patiënt binnen 1 week te zien om een anamnese af te nemen en een klinisch onderzoek te doen waarop wij vervolgens beoordelen of een CBCT gerechtvaardigd is. Hierna zullen wij een verslag maken en dit naar u toe sturen.

Protocol CBCT

 • Opnames worden alleen vervaardig op indicatie van de tandarts.
 • De volgende personen bij CTI Warmond zijn gerechtigd tot het maken van opnames: R.A.W Leopold en H.A.J.M Middelweerd.
 • Is er sprake van een verwijzing dan wordt er gevraagd om een duidelijke omschrijving van de indicatie van de opname. Met hierin duidelijk het gevraagde opnamegebied.
 • Het type opname wordt gekozen in overeenstemming met de diagnostische vraagstelling.
 • De opname zal worden beoordeeld door R.A.W Leopold of H.A.J.M Middelweerd. Hierna zal een verslag volgen van de bevindingen.
 • De Dicom File zal worden aangeleverd door middel van een USB-stick per post of een versleutelde transfer via de mail.
 • De codes die gebruikt worden voor het gebruik van de CBCT zullen X25 en X26 zijn.
keyboard_arrow_up