Het corona virus blijft tot zeker 3 dagen besmettelijk op plastic oppervlakken

Het corona virus blijft tot zeker 3 dagen besmettelijk op plastic oppervlakken

Het wordt onderhand steeds duidelijker hoe lang het virus buiten het lichaam kan overleven.

Ondertussen weten we dat het coronavirus kan worden overgedragen door te hoesten en te niezen. Het virus verspreidt zich eigenlijk op de zelfde manier als influenza; via kleine druppeltjes vloeistof uit de neus en mond van iemand die ziek is. Hoewel een virus altijd een mens of dier nodig heeft om ‘in leven te blijven’, kan het ook voor een bepaalde periode buiten het lichaam overleven. En onderzoekers zijn er nu in een nieuwe studie achtergekomen hoe lang dat bij het huidige coronavirus precies is.

Stabiel
In de studie bootsten de onderzoekers het coronavirus na dat door een geïnfecteerd persoon op alledaagse oppervlakken kan worden achtergelaten door hierop te hoesten of door voorwerpen aan te raken. Vervolgens onderzochten de wetenschappers hoe lang het virus op deze oppervlakken besmettelijk bleef. Uit de bevindingen blijkt dat het virus enkele uren tot dagen stabiel kan blijven in aerosolen en op oppervlakken. En dat is belangrijke informatie. De resultaten vertellen namelijk meer over de stabiliteit van SARS-CoV-2 die de ziekte van COVID-19 veroorzaakt. Bovendien hebben wetenschappers nu hard bewijs dat het virus inderdaad via de lucht en na het aanraken van besmette voorwerpen overgedragen kan worden.

 

Hoe lang?
De wetenschappers ontdekten dat het coronavirus tot drie uur in aerosolen kan overleven. Bovendien blijft het tot vier uur op koper stabiel en tot 24 uur op karton. Het virus lijkt zich echter het langst op plastic oppervlakken en op roestvrij staal staande te houden. Zo blijkt dat het coronavirus tot zeker drie dagen op laatstgenoemden besmettelijk blijft.

In de studie besloten de onderzoekers de vergelijking te trekken met de voorganger van het huidige coronavirus; SARS-CoV-1 die de ziekte SARS veroorzaakt. Deze infectieziekte kwam eveneens uit China en wist zich over de hele wereld te verspreiden. Uiteindelijk werden meer dan 8000 mensen in 2002 en 2003 geïnfecteerd. SARS-CoV-1 is het menselijke coronavirus dat het nauwst verwant is aan SARS-CoV-2. En dat blijkt ook uit de manier waarop beide virussen zich gedragen. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat de twee virussen zich op dezelfde manier gedragen. En dat is opvallend. Want als de levensvatbaarheid van de twee cironavirussen vergelijkbaar is, waarom leidt SARS-CoV-2 dan tot veel meer gevallen?

Verklaring
De onderzoekers stippen hiervoor in hun studie een mogelijke verklaring aan. Opkomend bewijs suggereert namelijk dat mensen die besmet zijn met SARS-CoV-2 het virus kunnen overdragen zonder dat deze persoon symptomen vertoont, of doordat de persoon de symptomen niet herkent. Hierdoor zouden de maatregelen die genomen werden om SARS-CoV-1 in te dammen minder effectief zijn voor zijn opvolger. Bovendien blijkt dat – in tegenstelling tot SARS-CoV-1 – de overdracht van het huidige coronavirus vooral in de openbaarheid gebeurt en minder in zorginstellingen.

De bevindingen wijzen erop dat besmette oppervlakten zo snel mogelijk worden schoongemaakt. Bij voorkeur met desinfectiemiddelen met ethanol, waterstofperoxide of natriumhypochloriet, maar gewone huishoudelijke schoonmaakmiddelen en doekjes doen het werk ook. Op die manier wordt de kans op infecties en verdere verspreiding aanzienlijk verkleind.

Bron: Scientas.nl

keyboard_arrow_up