Invoering Tandartsspoedpraktijk

Invoering Tandartsspoedpraktijk

Vanaf 1 juni 2023 zijn wij aangesloten bij de Tandarts Spoedpraktijk (TSP).  

Tijdens openingstijden van onze praktijk belt u bij acute pijn of andere spoedgevallen naar tel. 071 - 30 11 738.

Buiten onze reguliere openingstijden, op feestdagen en in het weekend (zaterdag en zondag) maken wij gebruik van de Tandartsspoedpraktijk. Voor alle pijnklachten en/of spoedgevallen die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag, kunt u zich wenden tot de Tandartsspoedpraktijk op tel.: 0900 - 8602 (€ 0,90 per gesprek).

Adres TSP:
Simon Smitweg 14, 2353 GA te Leiderdorp (schuin tegenover de Spoedeisende Hulp van het Alrijne Ziekenhuis).

Bij het bellen:

- houd uw BSN-nummer bij de hand, evenals de naam van onze praktijk (CTI Warmond);
- neem een geldig identiteitsbewijs mee;
- u dient uw spoedbehandeling bij Tandartsspoedpraktijk direct te voldoen middels
  pin/creditcard;
- de kosten van een spoedbehandeling zijn gelijk aan de kosten van een reguliere
  tandheelkundige behandeling. Deze kosten worden door de NZa (Nederlandse
  Zorgautoriteit) bepaald en worden ieder jaar herzien;
- er kunnen wettelijk vastgesteld toeslagen gelden i.v.m. de avond-, nacht-, weekend-
  diensten en tijdens de erkende feestdagen;
- u ontvangt altijd een factuur van de Tandartsspoedpraktijk;
- indien u een aanvullende verzekering heeft, kunt u uw nota achteraf declareren bij
  uw zorgverzekeraar;
- kinderen tot 18 jaar die met spoed een tandarts nodig hebben, kunnen de kosten deels
  of geheel vergoed krijgen vanuit de basisverzekering;
- Tandartsspoedpraktijk heeft geen patiëntendossier van u en kan dit ook niet inzien.
  Daarom zal de TSP zich beperken tot het bieden van eerste hulp. Voor eventuele
  vervolgbehandelingen wordt u altijd terug verwezen naar uw eigen tandarts. 
- na de behandeling mailt de TSP het behandelverslag en evt. röntgenfoto's naar uw
  tandarts;
- tot het eind van dit jaar wordt u tijdens de nachtdienst (van 22.30 - 10.00 uur)
  naar de vestiging van de Tandartsspoedpraktijk in het Westeinde Ziekenhuis Den Haag,
  of het OLVG in Amsterdam verwezen.
- vanaf 1-1-2024 worden alle spoedgevallen, ook gedurende de nacht, op locatie Alrijne
  Leiderdorp behandeld.

Voor meer informatie: www.tandartsspoedpraktijk.nl 

keyboard_arrow_up