OLVG lanceert Corona-app: 'je kunt nu zelf de symptomen checken'

OLVG lanceert Corona-app: 'je kunt nu zelf de symptomen checken'

De symptomen van Covid-19 variëren van een snotneus tot een dodelijke longontsteking – en van alles daartussenin. Hoe weet je dan of je corona hebt?

Voor het gros lijkt Covid-19 verdacht veel op een griep, dus om enig onderscheid te kunnen maken, moet je naar de finesses kijken. En dat valt niet mee, zegt longarts Paul Bresser van het OLVG.

Zijn ziekenhuis heeft deze week een app gelanceerd waarmee bezorgde Amsterdammers met gezondheidsklachten kunnen checken of ze corona hebben. De deelnemers houden via de app een medisch dagboek bij met onder andere hun temperatuur en de symptomen. In een regiecentrum in het ziekenhuis lezen 24 medisch deskundigen mee. Als daar aanleiding toe is, wordt de patiënt gebeld en eventueel uitgenodigd voor verder onderzoek.

‘Krankzinnig ongerust’

Dit initiatief moet de druk op de huisartsen en de spoedeisende hulpen doen afnemen, want die worden nu platgebeld door bezorgde Amsterdammers met vragen over corona.

Volgens Bresser zijn mensen ‘krankzinnig ongerust’. Maar de hamvraag – ‘Heb ik Covid-19?’ – is niet één-twee-drie te beantwoorden. Wat niet helpt is dat de ziekte in de milde vorm geen hele specifieke symptomen kent, zegt Bresser. Hij verwijst naar een recent onderzoek onder inmiddels circa 55.000 bewezen coronapatiënten. In de publicatie wordt beschreven welke symptomen veel voorkomen. De lijst van symptomen bij Covid-19 wordt aangevoerd door koorts (88 procent heeft daar last van) en hoest (68 procent). “De een heeft een kuch, de ander hoest heel erg.” Ook is 38 procent vermoeid en hoest 32 procent slijm op. Typische griepsymptomen als spierpijn (15 procent), hoofdpijn (14 procent) en keelpijn (14 procent) komen veel minder vaak voor. Slechts 11 procent is misselijk.

Maar goed, als je misselijk bent en koorts hebt, zou je toch ook zomaar het coronavirus onder de leden kunnen hebben. “Bijna alle mensen met Covid-19 hebben echter koorts en een hoest, maar verder zijn er veel verschijnselen die je ook bij de gewone griep ziet.”

Kortademig

Één groep houdt Bresser scherp in de gaten: de mensen met ademhalingsproblemen. Ongeveer twintig procent van de mensen met het bewezen corona-infectie uit de publicatie werd kortademig. “Dat zijn de mensen die mogelijk een longontsteking ontwikkelen met het risico op overlijden.” Die longontsteking is wel typisch voor Covid-19. “Het lijkt in belangrijke mate het virus zelf te zijn die de longontsteking veroorzaakt. Bij griep zien we soms ook een longontsteking ontstaan, maar dan is het meestal door een tweede infectie, waardoor mensen vatbaar worden voor een bacterie, zoals een pneumococ of een staphylococ.”

De ademhaling heeft als doel zuurstof naar het bloed te brengen en afvalstoffen zoals koolzuurgas af te voeren. Volgens Bresser raakt deze uitwisseling bij een longontsteking dusdanig ontregeld dat de patiënt steeds meer problemen krijgt met de ademhaling. De behandeling in het ziekenhuis bestaat daarom voor een belangrijk deel uit ondersteuning van de beademing – op speciale afdelingen met coronapatiënten – of, als het ernstiger is, beademing op de IC.

Extra kwetsbaar

Overigens: de overgrote meerderheid van de mensen met het nieuwe virus heeft milde klachten. Het zijn vooral tachtigplussers en mensen met onderliggende ziekten als hart- en vaatziekten, diabetes en longaandoeningen als COPD die extra kwetsbaar zijn.

Obesitas lijkt een rol te spelen, zo is een voorzichtige theorie van intensivisten in het land. Bresser stelt dat dit nog niet voldoende is onderzocht. “Dus moet je daar voorzichtig mee zijn. Maar het zou kunnen. Mensen met overgewicht zijn altijd een beetje slechter af in een ziekenhuis.” Dat intensivisten in het land benadrukken dat er ook jongeren op de IC liggen, verbaast hem niet. “Ze overlijden minder vaak, omdat ze toch wat weerbaarder zijn, maar ook jonge mensen kunnen heel erg ziek worden.”

Bron: Parool.nl

keyboard_arrow_up