Sterkere relatie tussen parodontitis en diabetes bij mannen

Sterkere relatie tussen parodontitis en diabetes bij mannen

Uit nieuw onderzoek is gebleken dat er bij mannen een sterkere relatie bestaat tussen parodontitis en diabetes type 2 dan bij vrouwen. Waar bij mannen wel een significant verband werd gevonden, was dit bij vrouwen niet het geval.

Verband tussen parodontitis en diabetes type 2
Het is bekend dat mensen met diabetes een drie keer hogere kans hebben op parodontitis dan mensen zonder diabetes. Daarnaast helpen parodontale behandelingen vaak ook met het verbeteren van het metabolisme en bloedsuiker bij mensen met diabetes type 2.

Onderzoek naar relatie per geslacht
Parodontitis komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. Eerdere studies keken echter niet naar het verschil per geslacht wat betreft de relatie tussen parodontitis en diabetes. Om die reden besloten Ying Liu en haar team van de East Tennessee State University in Johnson City om dit wel te onderzoeken. Hiervoor werd gebruik gemaakt van data van verschillende NHANES (National Health and Nutrition Examination Survey) datasets van tussen 2009 en 2014, van individuen van 30 jaar of ouder die zowel zijn getest op parodontitis als op diabetes.

In het onderzoek werd onder andere onder andere de volgende data meegenomen:

  • Schoonmaken van ruimtes tussen tanden (bijv. door te flossen)
  • Gebruik van mondwater
  • BMI
  • Wel of geen dekking door zorgverzekering
  • Leeftijd
  • Geslacht
  • Etniciteit
  • Socio-economische status, als weergegeven door educatie en inkomen

Verschil tussen mannen en vrouwen
Er werd gevonden dat 36 procent van de deelnemers met diabetes type 2 ook gemiddelde tot ernstige parodontitis had, terwijl dit slechts het geval was bij 23 procent van de deelnemers zonder diabetes. Hiernaast werd duidelijk dat parodontitis het vaakst voorkomt bij mensen boven de 60 (34%), mannen (31%), van een niet blanke afkomst, een lager inkomen (36%), zonder een middelbare school diploma (40%) en zonder zorgverzekering (36%).

De auteurs benadrukken wel dat deze resultaten geen bewijs zijn van een causale relatie tussen diabetes type 2 bij mannen of andersom, maar dat er wel een duidelijk verband zichtbaar is dat veel vaker voorkomt bij mannen dan bij vrouwen. Ook noemden ze dat het slim zou zijn om gender specifieke preventie strategieën door te voeren.

Bron: Dental Info 

keyboard_arrow_up