Tandarts en orthodontie

tarieven 2018

In onderstaande link vindt u de tandartstarieven 2018, per 1 januari 2018. De tarieven zijn in opdracht van de overheid vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), volgens de officiële tariefbeschikking. Deze tarieven zijn altijd leidend.

 

NZa tarieven tandheelkunde 2018 

NZa tarieven orthodontie 2018

 

(De tarieven zijn gekoppeld aan prestaties en codes, welke ook op uw factuur te vinden zijn)

*M/T= Aan deze prestatie zijn mogelijk extra materiaal- en techniekkosten verbonden die afzonderlijk in rekening worden gebracht.
**= Voor meer informatie over de kosten van deze prestatie kunt u terecht bij uw zorgverlener.

 

De tandarts of de KNMT is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met, het gebruik van de gegevens.

keyboard_arrow_up