Tandarts- en orthodontie tarieven

 

In onderstaande link vindt u de tandartstarieven 2023. De tarieven zijn in opdracht van de overheid vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), volgens de officiële tariefbeschikking. Deze tarieven zijn altijd leidend.

https://www.allesoverhetgebit.nl/alles-over-kosten-en-vergoedingen/tarieven-2024

(De tarieven zijn gekoppeld aan prestaties en codes. Deze zijn ook op uw factuur te vinden)

 

* = Aan deze prestatie zijn mogelijk extra materiaal- en techniekkosten verbonden die afzonderlijk in rekening worden gebracht.
**= Voor meer informatie over de kosten van deze prestatie kunt u terecht bij uw zorgverlener.

 

De tandarts of de KNMT is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met, het gebruik van de gegevens.

keyboard_arrow_up